גן בעמק

גן בעמק

בתוך מטע זיתים, הוקם בית במפלס אחד, שאותו עוטף

גן כפרי המשתלב עם המטע בשילוב של צמחיה ארצישראלית 

וצמחיית כיסוי נמוכה, המעניקה תחושה של מרחב ואופק 

בניחוח ריחות של פעם.