Life

Life

אדריכלות נוף שתוכננה על שטח של 500 מ"ר כשהבית והגן משתלבים באופן טבעי ורציף.
בעלי הבית אוהבים לארח הרבה ולכן שולב דק רחב ומוגבה.
בגן שולבה גם פינת מדורה לאירוע בשעות הערביים.
את הגן מחבר ומוביל שביל פיתולי בין צמחי הגן לבית , לדק ולגינה עצמה.
הגן עטוף עצי נוי ופרי להצללה בימי הקיץ החמים.